شماره تماس مستقيم واحد آموزش

شماره تماس مستقيم واحد آموزش

قابل توجه دانشجویان محترم

شماره تماس مستقيم واحد آموزش 02832579099  و 09027199873 مي باشد.

***  جهت تماس ساعت 10 الی 14 اقدام فرماييد ***