يكشنبه 23 آذر 1393
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ایمنی
دانشجویانی که با سرکار خانم مهندس لشگری درس مدیریت و پیاده سازی پروژه های ایمنی را اخذ نموده اند ، در روز چهارشنبه مورخ 1393/09/26 از ساعت 08:00 الی 11:30 کلاس جبرانی برگزار می گردد.
پنجشنبه 20 آذر 1393
برگزاری کلاس آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال آقای مهندس بهتوئی
کلاس آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال آقای مهندس بهتوئی روز پنجشنبه مورخ 1393/09/27 از ساعت 9 الی 15 برگزار می گردد .

شایان ذکر است شرکت در کلاس ها الزامی بوده و در صورت غیبت، واحد درسی حذف آموزشی می شود .
پنجشنبه 20 آذر 1393
قابل توجه دانشجویانی که با آقای مهندس کاظمی فر در این ترم کلاس دارند
برنامه کلاسهای جبرانی آقای مهندس کاظمی فر به شرخ زیر می باشد:

کلاس جبرانی اصول مدیریت و تئوری سازمان روز جمعه مورخ 93/09/28 از ساعت11:30-9 و اقتصاد عمومی از ساعت 14-11:30برگزار خواهد شد.
پنجشنبه 20 آذر 1393
قابل توجه دانشجویان سخت افزار و آی سی تی
دانشجویان جهت دریافت جزوه درسی و نحوه امتحان پایان ترم در روز پنجشنبه 1393/09/27 از ساعت 8:00 الی 11:00 در دانشگاه حضور داشته باشند، عدم حضور به منزله حذف آموزشی درس تلقی می شود .

کلیه دروس که با خانم مهندس برزگر ارائه شده است به  آقای مهندس چگینی تغییر استاد پیدا کرده که دانشجویان می توانند از طریق پرتال از گروه های خود مطلع شوند
چهارشنبه 12 آذر 1393
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع- ایمنی صنعتی
به استحضار می رساند کلاس جبرانی وسایل حفاظت فردی خانم دکتر ناصرزاده روز جمعه مورخ 93/09/14 از ساعت 14-9 برگزار میگردد .
آرشیو