انتخاب واحد

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان محترم می توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 نسبت به انتخاب واحد از طریق پرتال خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح می باشد جهت انتخاب واحد مقطع کارشناسی مبلغ علی الحساب 600000 تومان و مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 1500000 تومان واریز نمایند(دانشجویان مقطع

کارشناسی ارشد که فقط واحد پایان نامه دارند  و دانشجویان مقطع کارشناسی که درس معرفی به استاد دارند قبل از واریز شهریه با دانشگاه تماس گیرند.

*******

دانشجویان محترم شهریه را به شماره حساب 1-273268-8600-217
و یا شماره شبای IR770570021786000273268101 بانک پاسارگاد بنام موسسه آموزش عالی کاسپین (دکتر سید اصفهانی ) واریز نمایند و رسید آن را جهت ثبت در سامانه به آدرس ایمیل caspian.university@gmail.com ارسال نمایند.