امتحان میان ترم

قابل توجه دانشجویان آقای لامعی

امتحان میان ترم درسهای حسابداري ميانه (1) و حسابداري پيشرفته (1) روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 در همان ساعت کلاس برگزار خواهد شد.