برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

تشکیل کلاس‌های غیرحضوری مؤسسه آموزش عالی کاسپین

 

با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و عدم امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری، این مؤسسه اقدام به برگزاری کلاس‌های غیرحضوری می‌نماید

 دریافت فایل راهنمای دانشجویان                      برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

جهت استفاده از این امکان، اساتید و دانشجویان محترم می‌توانند با توجه به شماره کلاس از طریق لینک‌های ذیل اقدام به تشکیل و حضور در کلاس نمایند

 

 https://www.skyroom.online/ch/caspian1/class-101

 https://www.skyroom.online/ch/caspian1/class-102

 https://www.skyroom.online/ch/caspian1/class-103

 https://www.skyroom.online/ch/caspian1/class-104

  https://www.skyroom.online/ch/caspian1/class-105