انتخاب واحد

انتخاب واحد

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

دانشجویان محترم می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 لغایت روز جمعه مورخ 1398/11/25 نسبت به انتخاب واحد از طریق پرتال خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح می باشد جهت انتخاب واحد مقطع کارشناسی مبلغ علی الحساب 600/000 تومان و مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 1/500/000 تومان واریز نمایند.

 

***شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه می باشد****