برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار GAMS

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند؛ کارگاه آموزشی نرم افزار بهینه سازی GAMS روز پنجشنبه مورخ 1398/02/05 از ساعت 8:30 الی 12:30 در محل موسسه برگزار می گردد.