تمدید سنوات

تمدید سنوات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95 و ما قبل آن، جهت گرفتن سنوات ارفاقی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97  فرصت دارند تا روز پنجشنبه مورخ 1398/02/12 فرم تمدید سنوات را تکمیل کرده و پس از گرفتن امضاء های مربوطه به واحد آموزش مراجعه نمایند. لازم به توضیح می باشد برای دانشجویان ترم 6 و به بالا تکمیل کردن فرم شماره 2 تمدید سنوات الزامی می باشد.