عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر جلالی فر

کلیه کلاسهای آقای دکتر جلالی فر روز چهارشنبه مورخ 8 آبان ماه برگزار نخواهد شد.